Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

WEA 2010 arbeidsbeleid in Nederlandse bedrijven en instellingen

Author: Klein Hesselink, J. · Kraan, K. · Oeij, P.R.A. · Vroome, E.M.M. de · Zwieten, M. van · Goudswaard, A.
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Identifier: 435443
Keywords: Workplace · Arbeidsbeleid · Nederland · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) volgt het arbeidsbeleid van Nederlandse bedrijven en instellingen. Deze brochure belicht tien thema's uit het gehele onderzoek. Daarnaast wordt ingegaan op het onderzoek zelf, op de responsverdeling naar bedrijfstak en worden de antwoorden op alle vragen uit de enquête gepresenteerd in tabelvorm, uitgesplitst naar grootteklasse, profit/non-profit en 12 bedrijfstakken. De tien highlights uit de WEA: 1. Arbeidsrisico's; 2. Nieuwe arbo- en verzuimmaatregelen; 3. Arbo- en verzuimbeleid; 4. Institutionele arbeidsverhoudingen; 5. Doorwerken tot 65 jaar en daarna; 6. Participatiemaatregelen voor ouderen en arbeidsongeschikten; 7. Maatwerk in de arbeidsrelatie; 8. Competent personeel; 9. Aannemen van personeel uit kwetsbare groepen; 10. Sociale innovatie en organisatieprestatie.