Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werkdruk en stress: evaluatie-onderzoek van de cursus "Anders Werken"

Author: Klein Hesselink, J. · Heeten, W. den · Man, M.C. de
Type:book
Date:1995
Publisher: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA)
Place: Amsterdam
Institution: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden
Identifier: 165549
ISBN: 90-6365-098-1
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Welzijn · Cursussen · Welzijn

Abstract

Anders werken is een cursus gericht op preventie van arbeidsgebonden psychische problematiek. Deze cursusmethode heeft tot doel om werkstress bij werknemers op uitvoerend en lager leidinggevend niveau te voorkomen. De cursus is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden en de RIAGG Amstelland en de Meerlanden. Vanuit de RIAGG werd gekozen voor methoden zoals de Rationeel-Emotive Therapie, de Goldstein-aanpak en ontspannings- en onderhandelingsoefeningen. Het doel van deze methoden is vooral de werknemers op persoonlijk niveau weerbaar te maken. Vanuit het NIA werd de methode Welzijn bij de Arbeid (WEBA) gekozen, met als doel de welzijnsrisico's van het werk en de werkplek in kaart te brengen. Werknemers van vier bedrijven hebben aan de cursus deelgenomen. De cursus werd begeleid door een evaluatie-onderzoek. Dit rapport geeft de resultaten van dit onderzoek weer. Daarbij wordt ingegaan op het ontwikkelingsproces rondom de cursus en de effecten ervan.