Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Sleutelen aan eigen inzetbaarheid. Kansen en keerzijdes van job crafting als methodiek ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid in de context van lagergeschoold werk

Author: Dorenbosch, L. · Grundemann, R. · Sanders, J.
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 430562
Keywords: Workplace · Inzetbaarheid · Lagergeschoold · Werk · Methodiek · Job crafting · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Onderzoek leert dat werknemers zelf bewust of onbewust kleine aanpassingen in hun werk doen om gezondheids- en motivatierisico’s in het werk af te wenden. Maar job crafting is niet voor iedere werknemer en binnen elk werkproces even vanzelfsprekend en effectief. TNO verkende recentelijk de kansen en keerzijdes van job crafting. Op basis van deze resultaten wordt momenteel verder ingezet op o.a. de volgende kennisvragen: Welke job craftingstechnieken zijn kansrijk in welk type werkcontext? Wat zijn de voordelen en nadelen van gezamenlijk job craften t.o.v. individueel job craften? Hoe is job crafting in een werkgroep of team te stimuleren zonder het werkproces te frustreren? Wat zijn de kosten en baten van job crafting voor werknemer en werkgever? Onderzoek leert dat werknemers zelf bewust of onbewust kleine aanpassingen in hun werk doen om gezondheids- en motivatierisico’s in het werk af te wenden. Maar job crafting is niet voor iedere werknemer en binnen elk werkproces even vanzelfsprekend en effectief. TNO verkende recentelijk de kansen en keerzijdes van job crafting. Op basis van deze resultaten wordt momenteel verder ingezet op o.a. de volgende kennisvragen: Welke job craftingstechnieken zijn kansrijk in welk type werkcontext? Wat zijn de voordelen en nadelen van gezamenlijk job craften t.o.v. individueel job craften? Hoe is job crafting in een werkgroep of team te stimuleren zonder het werkproces te frustreren? Wat zijn de kosten en baten van job crafting voor werknemer en werkgever?