Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Licht bouwen zonder trilling en geluid

Publication files not online:

Author: Barendsz, M.
Type:article
Date:2018
Source:Bouwen met Staal, Juni, 263, 40-44
Identifier: 814204
Keywords: Architecture and Building · Buildings and Infrastructures · 2015 Urbanisation

Abstract

Binnenstedelijke verdichting en duurzaam bouwen hebben geleid tot een groei-ende vraag naar lichte, prefab bouwmethoden. Maar lichtgewicht constructies eisen meer aandacht van de ontwerper. Voor een betere voorspelling van de geluidsoverdracht en het trillingsgedrag is door level.Tools een rekentool ont-wikkeld. Deze is getest en geverifieerd door TNO. De ontwerptool SoViST (Sound and Vibration Steel and Timber) is een primeur met een lange voorgeschiedenis. Vijftien jaar onderzoek in vogelvlucht.