Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Energie wordt goedkoper: innovatie maakt energietransitie rendabel

Author: Brink, R. van den · Faaij, A.
Type:report
Date:2019
Publisher: ECN Part of TNO
Place: Amsterdam
Identifier: 865834
Keywords: Energy · Energie · Innovatie · Transitie

Abstract

Door doelgerichte innovatie en goede coördinatie kunnen de kosten van de energietransitie flink omlaag. De energietransitie leidt tevens tot aanzienlijke baten, zowel in termen van nieuwe banen en export als in verhoogde gezondheid voor de burgers. Er is echter meer samenhang tussen de maatregelen en meer slimme innovatie nodig om de doelen te halen, om kostenverlaging te realiseren en de baten werkelijkheid te laten worden.