Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werk, uitval en reïntegratie bij patiënten met ME/CVS

Author: Blatter, B.M. · Berg, R. van den · Putten, D.J. van
Type:article
Date:2005
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:TBV: Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 7, 13, 198-204
Identifier: 440556
doi: doi:10.1007/BF03074206
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Etiologie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Invloed vermoeidheid op arbeid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Alternatieve geneeskunde · Vermoeidheid · Therapie

Abstract

Doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in het werk, de beperkingen, gepercipieerde oorzaken, behandelingen en veranderingen na werkhervatting van ME/CVS-patiënten in Nederland. Een vragenlijstonderzoek werd uitgevoerd bij 1035 ME/CVS-patiënten, via drie uitvoeringsinstellingen, de ME-patiëntenvereniging en belangenvereniging. Van de ME/CVS-patiënten werkte 30% op het moment van invullen van de vragenlijst. Veel patiënten rapporteerden ernstig beperkt te zijn in het uitvoeren van forse inspanning en ook in cognitieve functies zoals concentreren. De door de patiënten meest genoemde oorzaken voor ME/CVS waren een stoornis in het immuunsysteem (56%), een virus/bacterie (47%) of een stoornis in de energiehuishouding van de cellen (46%). Eenderde was ooit onder behandeling geweest van een internist, 72% van een alternatief genezer en 44% van een psycholoog. Van de uitgevallen werknemers met ME/CVS schatte maar een zeer klein percentage (13%) in meer dan 15 uur per week te kunnen werken. Na reïntegratie werd er dan ook minder uren gewerkt. Ook werd er minder vaak een leidinggevende functie uitgeoefend.