Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Enige opmerkingen over geactiveerde deegontwikkeling

Publication files not online:

Author: Sluimer, P. · Driessche, A.P. van der · Witte, J.C.M.
Type:article
Date:1976
Institution: Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO
Source:Bakkerswereld, 17, 37, 4, 5, 7
series:
Instituut voor Graan, Meel en Brood Mededeling nr. 371
Identifier: 541531
Keywords: Nutrition