Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Energietransitie voor huishoudens met een smalle beurs

Attachments

Author: Straver, K. · Lidth de Jeude, M. van · Prins, M · Schellekens, .
Type:report
Date:2018
Publisher: ECN
Place: Petten
Institution: Energieonderzoek Centrum Nederland
Source:, 31 p.
Identifier: 823566
Report number: ECN-E--18-001

Abstract

De energietransitie moet plaatsvinden in de totale woningvoorraad, dus ook bij de particuliere woningeigenaar die in een wijk woont waar de financiële mogelijkheden van de bewoners beperkt zijn. Er is een Community of Practice (CoP) Energiearmoede opgestart waarin 13 gemeenten concrete projecten hebben gepresenteerd die eraan bijdragen dat mensen met lage inkomens ook mee kunnen komen in de energietransitie. ECN heeft de gehouden themasessies gedocumenteerd op uitdagingen, best practices en oplossingen. Daarnaast heeft ECN zijn expertkennis ingezet op het gebied van energiearmoede projecten en renovatietrajecten bij de te organiseren thema bijeenkomsten.