Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Zorg: meer met minder

Author: Sandick, E.H.D. · Molema, J.J.W.
Type:article
Date:2014
Source:TNO Time, Maart, Voorjaar, 20-21
Identifier: 490519
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Strategy & Policy Analysis · SP1 - Strategy & Policy 1 · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Hoe bied je zorgbehoevende mensen meer kwaliteit van leven, waarbij ze zelf meer regie voeren - en dat tegen lagere kosten en met efficiënter werkend personeel? In de praktijk is aangetoond dat het kan. Kernwoorden: ondernemende zorginstelling en omdenken bij cliënten en personeel. TNO had bij deze sociale innovatie een onderzoekende en verbindende rol, en bekeek wat deze nieuwe aanpak betekent voor alle betrokkenen