Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Liggerkoppen kathodisch beschermd. Restlevensduur van 30 kunstwerken met minimaal 20 jaar verlengd

Publication files not online:

Author: Klamer, E. · Gulikers, J. · Hondel, H. van den · Polder, R.B.
Type:article
Date:2014
Source:Cement, November, 7, 68, 44-49
Identifier: 520629
Keywords: Materials · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

Abstract

Rijkswaterstaat heeft in het kader van onderhoud aan haar kunstwerken ruim 1500 koppen van voorgespannen liggers in circa 30 viaducten gerepareerd en voorzien van kathodische bescherming (KB). De liggerkoppen vertoonden matige tot zware schade als gevolg van wapeningscorrosie door het indringen van chloriden, waardoor het noodzakelijk was in te grijpen. Met behulp van kathodische bescherming is het corrosieproces tot stilstand gebracht. Hierdoor is het risico op verdere degradatie en het bezwijken van de voorspanning weggenomen en zullen de betonreparaties langer in stand blijven