Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Essay bundel Ethiek van de energietransitie

Attachments

Author: Rietkerk, M.D.A. · Straver, K. · Kooger, R.
Type:report
Date:2017
Publisher: ECN
Place: Petten
Institution: Energieonderzoek Centrum Nederland
Source:, 34 p.
Identifier: 823509
Report number: ECN-E--17-058

Abstract

In het kader van MVI 2016 wil het consortium van het Ethiek van de Energietransitieproject bestaande uit ECN, Milieudefensie, Alliander en Tertium een aanjaagstudie uitvoeren om de discussie over ethiek van de energietransitie op de kaart te zetten in Nederland. Leidt de energietransitie tot nieuwe of andere vormen van sociale ongelijkheid? Wie zijn dan de winnaars en verliezers in 2035? En welke keuzes, afwegingen en mogelijkheden dienen zich de komende jaren aan om dit te beïnvloeden? Dit project beoogt niet alleen de sociaal-maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen zichtbaar te maken, maar ook een ethische discussie hierover beginnen.