Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Kinderen positief over invullen van dagboek met persoonlijke robot Charlie helpt kinderen met diabetes

Publication files not online:

Author: Drift, E.J.G. van der · Blanson Henkemans, O.A. · Looijer, R. · Mol, R. · Nederend, E.
Type:article
Date:2013
Source:EADV magazine, 2, 28, 42-45
Identifier: 473102
Keywords: Health · Kinderen · Diabetes · Robot · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Het dagelijks bijhouden van bloedglucosewaarden in een dagboek helpt om diabetes onder controle te houden, maar kinderen houden niet of nauwelijks een diabetesdagboekje bij. Ze vinden het niet leuk en zien het nut er (nog) niet van in. TNO heeft samen met Ziekenhuis Rivierenland in Tiel in een pilotonderzoek bekeken hoe een persoonlijke robot kinderen met diabetes (tussen 8-rz jaar) kan helpen een online dagboekje bij te houden viawww.mijnzorgpagína.nl Resultaten laten zien dat het invullen van een dagboek met de robot leuk en behulpzaam was en dat er levendige gesprekken ontstonden tussen de robot en het kind.