Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Smartwatches voor meer weerbaarheid en minder stress

Author: Kamphuis, W. · Paradies, G.L. · Delahaij, R. · Gjaltema, C. · Wabeke, T.R. · Venrooij, W. · Zwieten, M.H.J. van · Jong, J.J. de · Heuvelmans, E.
Type:article
Date:2017
Source:Tijdschrift voor de Politie, 9/10, 79, 26-29
Identifier: 783907
Keywords: Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking heeft te maken met werkstress. Langdurige stress kan leiden tot verminderd presteren en uitval. Om dit te voorkomen, is aandacht nodig voor de weerbaarheid van medewerkers. De ontwikkelingen op het gebied van wearables (zoals smartwatches) en mobiele applicaties bieden hierbij nieuwe mogelijkheden. Is het mogelijk om medewerkers met een smartwatch en een app veerkrachtiger met stress en belasting te laten omgaan, en hoe moet zo’n Wearable Resilience Systeem er dan uitzien?