Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Dossier overgewicht en obesitas

Type:report
Date:2010
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 465322
Keywords: Health

Abstract

De afgelopen decennia is het aantal mensen met overgewicht snel toegenomen. Daarbij gaat het zowel om volwassenen als om kinderen. Ongeveer de helft van de volwassenen heeft overgewicht, waarvan 11% ernstig. Een TNO-studie toonde aan dat inmiddels 14,5% van de jongens en 17,5% van de meisjes in Nederland te dik is. Ongeveer 3% heeft obesitas. Onder bepaalde bevolkingsgroepen is dat percentage zelf hoger. Dat is uiterst zorgwekkend. De toename van overgewicht is een gevolg van een maatschappelijke leefstijlverandering: we eten ongezonder en bewegen minder. Tientallen factoren werken dit onwenselijke eet- en beweegpatroon in de hand: zo zijn er tal van ongezonde tussendoortjes beschikbaar, worden kinderen vaker met de auto naar school gebracht, neemt de beschikbare speel- en beweegruimte af, zitten kinderen langer voor de televisie of achter de computer en zijn volwassenen meer zittend werk gaan doen. De gevolgen van overgewicht op de volksgezondheid zijn aanzienlijk: hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, bepaalde hormoongerelateerde vormen van kanker, kanker aan spijsverteringsorganen en klachten aan het bewegingsapparaat komen bij mensen met overgewicht veel vaker en op steeds jongere leeftijd voor dan bij mensen zonder overgewicht of obesitas. Ook heeft overgewicht gevolgen op sociaal en emotioneel gebied. Er is dus alle reden om niet alleen overgewicht te signaleren en te behandelen, maar ook het ontstaan van overgewicht te voorkomen. Kenniscentrum Overgewicht Verschillende partijen hebben inmiddels de strijd met overgewicht aangebonden. Zo werken binnen het Convenant Overgewicht bedrijven, overheidsinstanties en organisaties op het gebied van voeding en bewegen samen aan een gezonder leefpatroon. Het Kenniscentrum Overgewicht, waarbij ook TNO betrokken is, zorgt voor een actueel overzicht van de stand van onderzoek op dit terrein. De Jeugdgezondheidszorg adviseert ouders en kinderen om kinderen méér buiten te laten spelen en gezonder te eten. Ook borstvoeding wordt aanbevolen. ZonMw reviewt op dit moment de verschillende initiatieven op het gebied van primaire preventie. En de advieswet ‘Wet op de Buitenspeelruimte’ vraagt van gemeenten om drie procent van het te bebouwen woonoppervlak te reserveren voor speel- en beweegruimte. De komende tijd zal TNO onder andere onderzoek doen naar de effecten van gedragsmatige en omgevingsinterventies op het voeding- en beweeggedrag. TNO gaat door met het ontwikkelen van ingrediënten en producten met een verzadigende werking. Ook zal TNO methodieken ontwikkelen om het beweeggedrag objectief te meten.