Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Inzichten voor proportioneel asbestbeleid: een onderzoek naar gezondheidsrisico's in verschillende asbestblootstellingssituaties en de kosten van bijbehorend beschermingsgebied

Author: Schinkel, J. · Heerderik, D. · Helsloot, I. · Kraaijenbrink, S. · Vis, J.
Type:report
Date:2019
Publisher: TNO ; Universiteit van Utrecht ; Radboud Universiteit ; Crisislab
Place: Zeist ; Utrecht ; Nijmegen
Identifier: 862395
Keywords: Health · Asbest · Blootstelling · Kosten · Baten · Gezondheid · Life · RAPID - Risk Analysis for Products in Development

Abstract

In veel situaties is momenteel onduidelijk wat de blootstelling aan asbest (door inhalatie) werkelijk is, en daarmee wat de bijbehorende gezondheidsrisico’s zijn. Hierdoor is het dus veelal niet mogelijk om vast te stellen wat proportionele veiligheidsmaatregelen zijn.