Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Het recht op inzage is een wassen neus. Wat nu?.

Author: Hoepman, J.H.
Type:article
Date:2011
Source:Informatiebeveiliging, 6, 16-17
Identifier: 462478
Keywords: Privacy · Social Impact of ICT · Information Society · Communication & Information · ISEC - Information Security · TS - Technical Sciences

Abstract

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft iedere burger het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die een organisatie over haar verwerkt. Tevens moet deze organisatie informatie geven over het doel van de verwerking, de herkomst van de persoonsgegevens, en een overzicht van organisaties waaraan deze gegevens eventueel zijn verstrekt. Recent heeft Bits of Freedom een tool gelanceerd waarmee burgers zo’n inzageverzoek eenvoudig kunnen genereren: de Privacy Inzage Machine (PIM)