Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Computermodel voorspelt overlast in woonwijken - en wanneer die uitblijft

Author: Smit, S.K.
Type:article
Date:2014
Source:Secondant, platform voor maatschappelijke veiligheid, 30 april
Identifier: 500412
Keywords: Cities · Nuisance prediction · Computer models · ETP Kiemproject · Defence, Safety and Security · Operations Modelling GI Innovation in Behaviour / Gedrag en Innovatie · MSG - Modelling Simulation & Gaming · ELSS - Earth, Life and Social Sciences ETP - Enabling Technology Programs

Abstract

Misschien wel de beste oplossing tegen overlast in woonwijken: een computermodel om overlastsituaties te voorspellen. Selmar Smit van TNO ziet reële kansen voor zo’n model. Daarmee kan een wijk overlastbestendig worden ontworpen. Bijvoorbeeld door een buurthuis te bouwen, of een park aanleggen.