Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Opvoedingsondersteuning in de jeugdgezondheidszorg: het kan beter

Author: Wolff, M.S. de · Pannebakker, F.D.
Type:article
Date:2011
Source:TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 3, 89, 93
Identifier: 810281
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Gezondheid

Abstract

Minisymposium van het Nederlands Congres Volksgezondheid 2011, Duurzaam Gezond gehouden 6 en 7 april De Meervaart Amsterdam.