Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De fysiologische effecten van warmtetoediening op pijn aan het bewegingsapparaat

Author: Does, M. · Vink, P.
Type:report
Date:1993
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 168452
Report number: NIPG 93.030
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Nederland · Therapie · Hitte · Beweging · Bewegingsstoornissen

Abstract

In dit literatuuronderzoek wordt nagegaan wat de fysiologische gevolgen van warmtetoediening op pijn zijn. Het is bedoeld als voorbereiding op de vraag of een warmtegordel (de zogenaamde "Hot-mate") lage rugpijn zou kunnen verlichten. Eén van de verwachte fysiologische gevolgen van warmtetoediening is pijnverlichting. De verschillende verklarende theorieën voor dit pijnverlichtende effect zijn in dit literatuuronderzoek beschreven. Pijnverlichting zou veroorzaakt kunnen worden door de vrijmaking van endorfinen, door veranderingen in de geleidingssnelheid van zenuwen, door counter-irritatie of door een "gate-sluitings"-mechanisme. Eén sluitende theorie bestaat momenteel echter nog niet. Een synthese van de verschillende beschreven theoriëen zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. Enkele belangrijke verwarmingsmethoden zijn beschreven. Empirische ondersteuning met betrekking tot pijnverlichting als gevolg van deze vermarmingsmethoden ontbreekt echter nog. Op grond van de gegevens uit de literatuur kan niet geconcludeerd worden of de "Hot-mate" effectiever of minder effectief werkt dan andere verwarmingsmethoden.