Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Enkele aspecten van het stijgend ziekteverzuim II : de beslissing om ziek te worden en veranderde opvattingen over de verzuimnoodzaak

Author: Philipsen, H.
Type:article
Date:1966
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Source:Mens en onderneming, 5, 20, 280-291
Identifier: 406513
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Werknemers