Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Informatiegestuurde politie

Author: Hengst-Bruggeling, M. den · Commissaris, D.
Type:article
Date:2007
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor de Politie, 7-8, 10-14
Identifier: 506720
Keywords: Workplace · Politie · Informatie

Abstract

Informatiegestuurde politie (IGP) is de jongste strategie na 'community policing' en 'problem oriented policing' volgens welke de Nederlandse politie wil gaan werken en voor een groot deel al werkt. Er leven hoge verwachtingen rond informatiegestuurde politie. Ondanks de goede initiatieven die de afgelopen jaren door de politiekorpsen in gang zijn gezet, is er nog maar weinig geschreven over hoe IGP daadwerkelijk werkt. Empirisch onderzoek in de praktijk staat nog aan het begin. In dit artikel willen de auteurs een bijdrage leveren aan de empirische kennisbasis over IGP door hun bevindingen over en visie op IGP in de praktijk te presenteren.