Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gasloos: Wie gaan er over en hoe krijgen we ze zo ver?

Attachments

Author: Tigchelaar, C.
Type:lecture
Date:2017
Publisher: ECN
Place: Petten
Identifier: 850289
Report number: ECN-L--17-035

Abstract

ECN-onderzoeker Casper Tigchelaar heeft tijdens de Vakbeurs Energie 2017 bij het congres warmte zonder gas een presentatie gehouden met de titel: Gasloos: Wie gaan er over en hoe krijgen we ze zo ver?߿ݮ De overgang naar een aardgasloze gebouwde omgeving wordt vaak top down benadert, terwijl het woningeigenaren en corporaties zijn die uiteindelijk besluiten. Op dit moment zijn aardgasloze alternatieven niet aantrekkelijk genoeg. Gasloze concepten moeten als een product in de markt worden gezet om deze doelgroepen te overtuigen. Om in 2050 Nederland gasloos te verwarmen moet dit in de komende vijf jaar gebeuren.