Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Innovatieprestatie in Nederlandse Topsectoren = Innovation performance in Dutch top sectors

Author: Montalvo Corral, C. · Moghayer, S.M. · Boonman, H.J.
Type:report
Date:2015
Publisher: TNO
series:
TNO Working paper series
Identifier: 527419
Keywords: Environment · Innovation policy · Innovation performance · Innovation efficiency · Innovation efficacy · Dutch top sectors · Community innovation survey · Innovation behavioral · Innovation behavioral modeling · Environment & Sustainability · Urbanisation · Urban Mobility & Environment · SP1 - Strategy & Policy 1 · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Een van de hoofddoelstellingen van de Europese Commissie is het behalen van 3% groei in het bruto binnenlands product omtrent 2020. Dit zou naar schatting 3.7 miljoen banen kunnen creëren binnen de Europese Unie. Deze doelstelling resulteerde in de oprichting van de ‘Innovatie-Unie’: een strategie van de Europese Unie die een innovatie-vriendelijke omgeving tot stand moet brengen waarin het makkelijker wordt om goede ideeën om te zetten in producten en diensten. Ook op nationaal niveau wordt er extra aandacht op innovatie gelegd. In 2011 introduceerde de Nederlandse overheid het topsectoren beleid, de negen sectoren waarop Nederland wil excelleren: ‘Agri & Food’, ‘Tuinbouw’, ‘Logistiek’, ‘Water’, ‘High Tech’, ‘Creatieve industrie’, ‘Chemie’, ‘Live sciences & Health’, en ‘Energie’. Dit topsectoren beleid moet bijdragen om Nederland tot de top 5 van de wereld kennis industrieën te laten behoren (Rijksoverheid 2011). Hiertoe zal de samenwerking tussen overheden, het bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstituten vergroot moeten worden, om zo de kennis en innovatie binnen deze sectoren te versterken. De topsectoren zijn zo gekozen dat ze passen binnen het Europese Horizon 2020 innovatiebeleid