Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werkdrukonderzoek in het VO

Author: Houtman, I.L.D. · Stege, J.
Type:report
Date:2015
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 529921
Keywords: Workplace · Methodieken · Stress · Werkdruk · Onderwijs · Leraren · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Het literatuuronderzoek, uitgevoerd door TNO onder begeleiding van Voion, ging in op de vraag welke mechanismen in het voortgezet onderwijs werkdruk kunnen veroorzaken en wat goede manieren zijn om met werkdruk om te gaan. Daarbij hebben de onderzoekers vooral gekeken naar manieren die de oorzaken van werkdruk wegnemen en die bewezen effectief zijn. Opvallend is dat er veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de gevolgen van werkdruk, zoals een burn-out. Over de oorzaken van werkdruk in het voortgezet onderwijs bestaat nauwelijks literatuur op basis van wetenschappelijk onderzoek. Dat neemt niet weg dat er uit het literatuuronderzoek veel waardevolle aanbevelingen en praktijkbeschrijvingen naar voren zijn gekomen. Daar kunnen scholen inspiratie uit putten.