Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Vanzelfsprekend veilig : veilig ondernemen als corebusiness

Author: Gort, J. · Starren, A. · Reinders, J. · Vorm, J. van der · Zwetsloot, G. · Drupsteen, L. · Keus, M. · Mesu, P. · Popma, J. · Thie, X.
Type:book
Date:2008
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275588
Keywords: Workplace

Abstract

Bedrijven - de managers - worden gedwongen te focussen op ‘corebusiness’ en ‘added value’. Maar wat betekent dat voor het managen van veiligheid? Onder veiligheid verstaan we niet alleen de grote klappers, maar ook het voorkomen van onnodig letsel binnen het bedrijf. Hoe voorkomen we dat veiligheid een ondergeschoven kindje wordt tussen alle urgente bedrijfsvraagstukken van de 21e eeuw? Ons antwoord is dat veiligheid verweven moet zijn in het hoofd, het hart, de handen en de uitstraling van het bedrijf: ofwel de structuur, de cultuur, het leervermogen en de externe aanpassing van het bedrijf. Wij noemen dat het principe van veiligheid@corebusiness. Dit boek geeft handvatten over hoe bedrijven kunnen overgaan tot veilig ondernemen. Hoe ziet het ideaal van een veilig ondernemend bedrijf eruit? En wat zijn de valkuilen? Hoe werkt dit in de in de praktijk? Tenslotte wordt een overzicht gegeven van het achterliggende kader, theorieën over veiligheid in relatie tot de corebusiness van bedrijven.