Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Wegwijzer pesten

Author: Huijs, J.J.J.M. · Twuijver, M.W. · Brakel, H.
Type:report
Date:2016
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 525777
Keywords: Workplace · Gezondheid · Pesten · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Organisaties · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

De door TNO ontwikkelde Wegwijzer Pesten is erop gericht de gepeste, de omstander en de leidinggevende/HR-medewerker te helpen bij het (h)erkennen van pestgedrag en hen handvatten te geven om pesten aan te pakken. Deze wegwijzer leidt je in drie stappen naar een passende aanpak van pesten.