Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Handleiding NOVA-WEBA : een vragenlijst om arbeidsorganisatorische knelpunten op te sporen : hernieuwde versie

Author: Kraan, K.O. · Dhondt, S. · Houtman, I.L.D. · Nelemans, R. · Vroome, E.M.M. de
Type:report
Date:2000
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 170251
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Welzijn · Stress

Abstract

Deze handleiding voor de NOVA-WEBA (TNO Arbeid OnderzoeksVragenlijst Arbeidsinhoud - Welzijn Bij Arbeid) beschrijft een standaardwijze van verzamelen en verwerken van de gegevens van de NOVA-WEBA. Het is een handleiding voor het gebruik van de vragenlijst; de wetenschappelijke verantwoording bij de vragenlijst wordt verwoord in de bijlagen. De NOVA-WEBA is afgeleid van het werkplekanalyse-instrument de WEBA-methodiek. Met deze gestandaardiseerde vragenlijst kunnen snel welzijnsrisico's in functies worden beschreven. De NOVA-WEBA leent zich bij uitstek voor een risico-inventarisatie en -evaluatie op het vlak van psychische belasting.