Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De invloed van congestie op brandstofverbruik en emissies van vrachtwagens

Author: Smokers, R.T.M. · Rozendal, W.G.J.
Type:report
Date:1998
Publisher: TNO
Place: Delft
Institution: TNO wegtransportmiddelen
Identifier: 364589
Report number: 98.OR.VM.029.1/RSM
Keywords: Traffic

Abstract

Om een indruk te krijgen van de invloed van congestie op brandstofverbruik en uitlaatgasemissies bij vrachtwagens, zijn in het kader van het Steekproefcontroleprogramma Vrachtwagens 1996-1997 met een vrachtauto praktijkritten opgenomen. Op basis van deze metingen zijn op de rollenbank het brandstofverbruik en de emissies bepaald. Er zijn zowel ritten met een volle combinatie als met een lege combinatie opgenomen, waarbij rackpositie, voertuigsnelheid en motor-toerental gemeten zijn.