Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Probleemkinderen, risikokinderen in kindercentra : een literatuurstudie

Author: Haar Romeny-Wachter, C.C. ter
Type:report
Date:1976
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 515772
Keywords: Health · Kinderen · Problemen · Gedrag