Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Effecten van versneld sluiten van de vijf oudste kolencentrales

Attachments

Author: Seebregts, A.J.
Type:report
Date:2013
Publisher: ECN
Place: Petten
Institution: Energieonderzoek Centrum Nederland
Source:, 14 p
Identifier: 822234
Report number: ECN-N--13-034

Abstract

Deze notitie schetst de mogelijke effecten van het vervroegd sluiten van de vijf oudste kolencentrales in Nederland, dit dan als onderdeel van het nog te sluiten Energieakkoord. Het betreft centrales van vier producenten: RWE/Essent, E.ON, GDF Suez Nederland en EPZ. Het besluit c.q. de afspraak om kolenvermogen uit de markt te halen heeft mogelijk invloed op de prijzen op de Nederlandse elektriciteitsmarkt. De ACM moet een oordeel vellen over de mogelijke ongewenstheid van dat effect in het kader van de (Europese) kartelwetgeving. Om een indicatie te krijgen van de effecten, heeft de ACM aan ECN gevraagd een aantal berekeningen uit te voeren. De resultaten en de uitgangspunten van deze berekeningen staan in deze notitie samengevat.