Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Het effect van Oefentherapie Cesar op houding en klachten van patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten : een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met 1-jarige follow-up

Author: Hildebrandt, V.H. · Proper, K.I. · Berg, R. van den · Douwes, M. · Buuren, S. van · Heuvel, S. van den
Type:report
Date:2000
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 170443
Report number: 1070107/r9900420 · 1070125/r9900420
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Rugklachten · Hernia · Therapie · Bewegingsstoornissen · Fysieke belasting

Abstract

Dit onderzoek had tot doel de korte en lange termijn effecten van oefentherapie Cesar vast te stellen op de klachten en houding van patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten. Oefentherapie Cesar leidt bij patiënten met aspecifieke chronische lage rugklachten in vergelijking met een voortgezette behandeling door de huisarts tot een veel grotere mate van herstel direct na de behandeling. Ook worden op dat tijdstip houdingsverbeteringen gevonden ten gunste van de oefentherapie Cesar. Deze houdingsverbeteringen zijn klein en vertonen een samenhang met de vermindering van klachten. De follow-up metingen wijzen uit dat de gevonden effecten van de oefentherapie Cesar tenminste 6 maanden aantoonbaar blijven, maar dat de meeste effecten op een nog langere termijn van 1 jaar niet beklijven.