Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Prevalentiecijfers van RSI-klachten en het vóórkomen van risicofactoren in 15 Europese landen

Author: Kraker, H. de · Blatter, B.M.
Type:article
Date:2005
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:TSG Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 1, 83, 8-15
Identifier: 277168
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Beeldschermen · Terminals · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Epidemiologie · Microprocessors · Microelectronica · Microcomputers · Computers · EEG-landen

Abstract

Het doel van deze studie is inzicht te verkrijgen in de prevalentie van klachten aan de nek, schouders en armen in de werkende populatie in 15 Europese landen. De prevalentiecijfers worden onderling vergeleken en er wordt gekeken of eventuele verschillen tussen landen ook gevonden worden in het vóórkomen van risicofactoren. De meeste klachten, voor zowel de nek en schouders als voor de armen, worden in Scandinavië gerapporteerd. Pijn in de armen komt daarnaast veel voor in Griekenland. De prevalentie van klachten aan de nek en schouders (24,9%) is hoger dan de prevalentie van klachten aan de armen (14,5%). De prevalentie van klachten in Nederland is gemiddeld ten opzicht van de klachten in Europa. Ook het vóórkomen van risicofactoren op het gebied van houding en beweging, werken met computers en werken onder tijdsdruk varieert sterk binnen Europa, maar de resultaten laten geen verhoogde frequenties zien voor Scandinavië. Uit de correlatiecoëfficienten tussen de prevalentie van klachten en het vóórkomen van risicofactoren per land blijkt dan ook dat de verbanden zeer zwak zijn. De prevalentieverschillen tussen landen moeten dan ook verklaard worden door andere risicofactoren.