Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

In relatietherapie met de zware industrie?

Attachments

Author: Dril, A.W.N. va.
Type:report
Date:2016
Publisher: ECN
Place: Petten
Identifier: 849888
Report number: ECN-O--16-039

Abstract

Om het doel van het Parijse Klimaatakkoord te realiseren zal ook de zware industrie radicaal moeten verduurzamen. Omdat het grootschalige koolstof-intensieve processen betreft kun je niet volstaan met eenvoudige en geleidelijke aanpassingen. Veel belemmeringen hebben die ingrijpende verduurzaming tot nu toe in de weg gestaan. In de discussies over de vereiste aanpak leidt dat tot onbegrip en weerstand. Dit paper is een pleidooi om in dialoog met de industrie te gaan om begrip te kweken en weerstanden te overwinnen. Zowel industrie als publiek en overheid hebben daarbij wat te leren en bij te dragen aan de oplossingen.