Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Het lukt niet zonder werk : over psychische klachten, arbeidsparticipatie en herstel

Author: Blonk, R.W.B.
Type:lecture
Date:2006
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275156
ISBN: 978-90-5986-234-0
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Psychische factoren · Arbeid · Crisis depressie · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Activerende arbeidsmarktpolitiek sociale activering · Ziekteverzuimbegeleiding · Therapie

Abstract

Dit boek bevat een inaugurale rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Arbeidsparticipatie en psychische klachten' aan de Universiteit Utrecht, 29 maart 2006. Reïntegratie gaat in deze rede over het begeleiden naar werk van werknemers die ziek thuis zitten. Activering handelt over het begeleiden naar werk van langdurig werklozen. In beide gevallen gaat om de begeleiding van mensen met arbeidsgerelateerde psychische klachten. Dwz. klachten die ontstaan als gevolg van een te hoge arbeidsbelasting, maar ook klachten die het gevolg zijn van werkloosheid. Het inaugurale betoog begint met een schetst van de omvang van het probleem en daarmee de maatschappelijke relevantie. Vervolgens wordt, voor reïntegratie en activering afzonderlijk, nagaan wat er aan interventieonderzoek is gedaan, wat de betekenis daarvan is en wat er nog gedaan moet worden. De hoogleraar constateert o.a. dat er wel veel onderzoek gedaan wordt naar de aard, de context en de ontwikkeling van de klachten, maar dat de vertaalslag naar interventies en naar effectonderzoek nog te weinig gemaakt wordt. Met name rond psychische klachten bij werkenden moet méér interventieonderzoek verricht worden. Het is bekend dat de mentale gezondheid snel herstelt nadat mensen opnieuw werk hebben gevonden. Dus het lijkt het zo te zijn dat herstel van deze klachten voor een belangrijk deel wordt gefaciliteerd door participeren in een arbeidssituatie, herstel lukt eigenlijk niet zonder werk.