Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Speurwerk

Publication files not online:

Author: Borsje, H.
Type:article
Date:2019
Source:De Ingenieur, 7, 54-55
Identifier: 867973
Keywords: Architecture and Building · Safety · Buildings and Infrastructures · 2015 Urbanisation

Abstract

Gelukkig gebeurt het zelden, maar soms stort een constructie in. In zylke gevallen wordt een beroep gedaan op de expertise van forensische ingenieurs. Als ware detectives achterhalen zij de mogelijke oorzaken. Maar ook het voorkomen van schade aan gebouwen door bijvoorbeeld een terroristische aanslag behoort tot het werkveld van TNO-specialisten