Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Goed voorbeeld doet goed volgen : de baten van goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Author: Sloten, G. van · Wolk, J. van der
Type:article
Date:2007
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Gids voor personeelsmanagement, 6, 86, 20-24
Identifier: 277838
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkgevers · Personeel · Werknemers · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Leiding geven · Management · Leiderschap · Attitude · Gedrag · Welzijn · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging

Abstract

Dit artikel gaat over een grootschalig onderzoek van TNO waaruit blijkt dat goed werkgever- en werknemerschap positieve effecten hebben op de bedrijfsvoering en het welzijn van het personeel. Vandaar uit ontwikkelde TNO een 'doe-het-zelfpakket' om goed gedrag van werkgever en werknemer te bevorderen. Goed werkgeverschap komt grotendeels tot uiting in het gedrag van het management, de leidinggevende en de werknemer. En het ene gedrag roept het andere gedrag op.