Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Peiling melkvoeding van zuigelingen 2015

Author: Peeters, D. · Lanting, C.I. · Wouwe, J.P. van
Type:report
Date:2015
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 524277
Report number: TNO 2015 R10385
Keywords: Health · Borstvoeding · Zuigelingen · Gezondheid · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Borstvoeding is de beste voeding als het gaat om de gezondheid van moeder en kind. De WHO adviseert het eerste half jaar na de geboorte uitsluitend borstvoeding te geven en borstvoeding in combinatie met bijvoeding tot de leeftijd van 2 jaar voort te zetten. TNO heeft sinds 2000 zes peilingen uitgevoerd, waarvan de laatste in 2010. Het Voedingscentrum heeft TNO oktober 2014 gevraagd opnieuw een peiling uit te voeren om de prevalentie van borstvoeding te bepalen en te vergelijken met voorgaande jaren. Daarnaast werd gevraagd om de redenen om te starten en stoppen met borstvoeding in kaart te brengen en om het effect van BFHI-certificering door stichting Zorg voor Borstvoeding te evalueren. Methode Op JGZ-locaties verspreid door Nederland is aan moeders met een zuigeling tot 7 maanden oud een promotiekaart met daarop een uitnodiging naar een vragenlijst uitgedeeld. Moeders werden gevraagd naar het type melkvoeding en naar factoren die van invloed zijn op het geven van borstvoeding. In totaal zijn 16.545 kaarten verspreid. De vragenlijst is door 3.000 mensen benaderd, waarvan 2.616 daadwerkelijk zijn gestart met invullen. In totaal werden 1.740 vragenlijsten geschikt bevonden voor analyse.