Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gebruik van simulatie-tools bij de integratie van energiebesparEND<br />SETe componenten in gebouwen in de huidige ontwerppraktijk : rapportage enquêtes

Attachments

Author: Wilde, P.J.C.J. d.
Type:report
Date:2001
Publisher: ECN
Place: Petten
Institution: Energieonderzoek Centrum Nederland
Source:, 64 p.
Identifier: 822378
Report number: ECN-C--01-060
Keywords: Gebouwde omgeving · ontwerpproces · office buildings · design · netherlands · Gebouwde omgeving · data analysis · data acquisition · energiebesparende componenten · Architecture · praktijk · decision making · rekenpogramma's · Construction · enquête · energy efficiency · computerized simulation · Energy conservation · comparative evaluations · ontwerpproces · office buildings · design · netherlands · Gebouwde omgeving · data analysis · data acquisition · energiebesparende componenten · Architecture · praktijk · decision making · rekenpogramma's · Construction · enquête · energy efficiency · computerized simulation · Energy conservation · comparative evaluations

Abstract

-