Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

CDM Gids : Collaborative Decision Making proces in 8 stappen

Publication files not online:

Author: Bemmel, I.E. van · Eikelboom, A.R. · Thönissen, F.H.
Type:book
Date:2012
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 469239
ISBN: 978-90-5986-415-3
Keywords: Management · Decision making · Collaborative work processes · Defence, Safety and Security · Organisation ; Human · MO - Military Operations HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Eén van de grootste uitdagingen bij complexe vraagstukken is het creëren van unity of effort bij de verschillende partijen die aan complexe samenwerkingsverbanden deelnemen. Maar, hoe gaan alle neuzen dezelfde kant op staan? Hoe geven de partijen handen en voeten aan doelstellingen? En hoe gaan zij om met verschillende belangen en agenda’s? Het door TNO ontwikkelde Collaborative Decision Making (CDM) proces kan deze partijen helpen. Deze CDM gids beschrijft het Collaborative Decision Making (CDM) proces. Met het CDM proces kunnen verschillende partijen visie en beleid vertalen naar concrete activiteiten en een gezamenlijk aanpak voor complexe problematieken ontwikkelen. Het CDM proces gaat uit van een iteratieve benadering waardoor activiteiten in een missie, programma of project op basis van voortgangsmeting aan te passen zijn aan de veranderende omstandigheden in de omgeving. De CDM gids is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over CDM, specifiek voor iedereen die CDM processen begeleidt. De CDM gids biedt achtergrondinformatie over het CDM proces, maar ook een gedetailleerde beschrijving van de voorbereiding en de verschillende fasen in het CDM proces. We hopen dat de gids ook u inspireert!