Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Een draagbare rugsteun : de Back-Up : het effect van de Back-Up op de belasting van het bewegingsapparaat tijdens beeldschermwerk

Author: Vink, P. · Douwes, M. · Woensel, W. van · Timmer-Anneveldt, M. · Brand, W.A.
Type:report
Date:1992
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg
Identifier: 163357
Report number: 92.106
Keywords: Workplace · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · Beeldschermen · Terminals · Fysieke arbeidsbelasting · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Hernia · Rugklachten · Ergonomie

Abstract

Verslag wordt gedaan van een onderzoek naar het effect van een draagbare zitsteun, de zg. "Back-Up", op de belasting van het bewegingsapparaat. Bij 10 ervaren beeldschermwerkers zijn 34 variabelen gemeten, die een maat zijn voor de belasting. Deze variabelen zijn onder te verdelen in 5 groepen: activiteit van de rugspieren, hoofd / romphouding, algemene vermoeidheid, ervaren belasting, kniebelasting. Op grond van de resultaten blijkt dat een verbetering optreedt voor de hoge rug en nek. In de lage rug is het resultaat niet eenduidig, de spieractiviteit is groter en houding en ervaren ongemak verbeteren. De conclusie op grond van dit onderzoek is dat de (herziene) Back-Up een bruikbaar hulpmiddel is om de lichamelijke belasting van de nek en bovenrug bij beeldschermwerk te doen verminderen, omdat de rugspierbelasting in de nek en bovenrug afneemt en de houding van het hoofd beter (meer rechtop) wordt. Use of a support system ("Back-Up") for reducing physical workload and back complaints.Questionnaire for ergonomic conditions at the workplace.