· · · Repository hosted by TU Delft LibraryHome · Login ·
 
Type:
Year:

National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019

Table of contents:

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksmethodiek
  3. Achtergronden bij de financiering van terrorisme
  4. Wat maakt Nederland kwetsbaar voor terrorismefinanciering
  5. Inzicht in de grootste dreigingen op het terrein van terrorismefinanciering
  6. Weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium
  7. Grootste risico's op het terrein van terrorismefinanciering
  8. Conclusies

Summary
Literatuur
Bijlagen

Author: Veen, H.C.J. van der · Heuts, L.F.
Town: Den Haag
Type:report
Date:2020
Publisher: WODC
Institution: WODC
series:
Cahiers 2020-12
Identifier: tcm:28-316934-64
Keywords: Beleidsinstrument · Veiligheid · Terroristische groepering · Terrorismebestrijding · Terrorisme · Risicoanalyse · Preventie · Onderzoeksmethode · Kwetsbaarheidsanalyse · Illegaal banksysteem · Financiering · Bankwezen · Economie · Criminaliteitsopbrengst · Bestrijding

Abstract

Het Nederlandse beleid ter preventie en bestrijding van terrorismefinanciering is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action Task Force (FATF) en regelgeving van de Europese Unie (EU). In 2017 heeft het WODC een eerste National Risk Assessment (NRA) Witwassen en NRA Terrorismefinanciering uitgevoerd voor het Europese deel van Nederland. Een jaar later heeft het WODC op beide terreinen ook voor Caribisch Nederland – ofwel de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba – een NRA uitgevoerd (zie links bij: Meer informatie). Voor Europees Nederland is in 2019-2020 een tweede NRA Terrorismefinanciering uitgevoerd, die als doel heeft om de grootste risico’s op het terrein van terrorismefinanciering in kaart te brengen. De risicoanalyse is opgebouwd aan de hand van de ISO 31000 structuur voor risicomanagement en de daarin wetenschappelijk erkende effectieve methoden voor risicobepaling. Parallel aan de uitvoering van de tweede NRA Terrorismefinanciering is de tweede NRA op het terrein van witwassen uitgevoerd (voor Europees Nederland).

Content Viewer