· · · Repository hosted by TU Delft LibraryHome · Login ·
 
Type:
Year:

Beperkt en gevangen?

De haalbaarheid van prevalentieonderzoek naar verstandelijke beperking in detentie

Table of contents:Samenvatting
  1. Achtergrond en relevantie van de studie
  2. Nederlands prevalentieonderzoek naar LVB in detentie
  3. Buitenlands prevalentieonderzoek naar LVB in detentie
  4. Vaststellen van LVB in detentie
  5. Slotbeschouwing
Summary

Literatuur

Bijlage
Author: Kaal, H.L.
Town: Den Haag
Type:report
Date:2010
Publisher: WODC
Institution: WODC
series:
Cahiers 2010-11
Identifier: tcm:44-305924-64
Keywords: Behandeling · Detentieplan · Gedetineerden · Gedetineerdenselectie · Geestelijk gehandicapten · Intelligentie · Literatuuronderzoek · Onderzoeksmethode

Abstract

Zowel in de politiek als bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bestaat al lang de wens tot het ontwikkelen van beleid en het programmeren van onderzoek ten aanzien van licht verstandelijk beperkte (LVB) gedetineerden. In deze rapportage wordt verkend wat de knelpunten en oplossingsrichtingen zijn bij het opzetten van studie naar de prevalentie van LVB onder gedetineerden. Knelpunten en oplossingen zijn gevonden via bestudering van literatuur (o.a. buitenlandse studies) en het raadplegen van experts.

Content Viewer