· · · Repository hosted by TU Delft LibraryHome · Login ·
 
Type:
Year:

De rol van freeze-fight-flightreacties bij plegers en slachtoffers van gewelddadige aanslagen

Table of contents:Samenvatting
  1. Inleiding
  2. Dader
  3. Slachtoffers
  4. Experimenteel onderzoek naar FFF reacties bij gewelddadige delinquenten
  5. Integratie
  6. Referenties
Bijlagen
Author: Brazil, I · Hagenaars, M. · Ly, V. · Kwaks, N. · Jellema, S. · Vries, M. · Verkes, R. · Bulten, E. · Borries, K. von · Roelofs, K.
Town: Nijmegen
Type:report
Date:2013
Publisher: Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der sociale wetenschappen
Institution: Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der Sociale Wetenschappen · WODC
Identifier: tcm:28-123929-64
Keywords: Delinquent gedrag · Vergelijkend onderzoek · Geweld · Openlijke geweldpleging · Risicotaxatie · Aanslag · Terrorismebestrijding

Abstract

Dit is het verslag van een literatuuronderzoek naar de mogelijke rol van fight-or-flightmechanismen bij daders (specifiek gewelddadige geradicaliseerde eenlingen) en slachtoffers van gewelddadige aanslagen. Het doorgrondronden van dader- en slachtoffergedrag vanuit de kennis over fight-or-flightgedragingen kunnen wellicht handvatten bieden voor het ontwikkelen van beleid ten aanzien van mogelijke interventies en trainingen voor professionals. De mogelijke psychologische en neurobiologische factoren die een rol spelen vóór, tijdens en na het plegen (of meemaken) van een gewelddadige aanslag zijn meegenomen in dit onderzoek.

Content Viewer