· · · Repository hosted by TU Delft LibraryHome · Login ·
 
Type:
Year:

Literatuuronderzoek naar professionele weerbaarheid bij politiepersoneel

Table of contents:Samenvatting
  1. Professionele weerbaarheid bij politiepersoneel
  2. (Wetenschappelijke) definitie van professionele weerbaarheid bij politiepersoneel
  3. Conclusies
Summary
Literatuurlijst
Bijlagen
Author: Bogaerts, S.
Town: Tilburg
Type:report
Date:2013
Publisher: Universiteit van Tilburg - Intervict
Institution: Universiteit van Tilburg - Intervict · Universiteit van Tilburg - Developmental and Forensic Psychology · WODC
Identifier: tcm:28-124052-64
Keywords: Professionalisering · Ziekteverzuim · Literatuuronderzoek · Politiepersoneel · Politiepsychologie

Abstract

In deze studie is aan de hand van literatuur, een werkdefinitie van professionele weerbaarheid ontwikkeld. Dit is een van de onderzoeken uit het programma 'Versterking professionele weerbaarheid' dat als doel heeft het vergroten van de inzetbaarheid van politieambtenaren door de groep verminderd weerbare politiefunctionarissen te verminderen.

Content Viewer