Searched for: year:1996 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 68)

Pages

document
Jansen, M. (author)
In 1966 some communities in the western part of Noord-Brabant decided to build a harbour and industrial area (IHM) near Moerdijk. This area can be reached by ocean-going vessels. These vessels have a maximum draught of 8,40 meters. Since the closure of the Haringvliet and the Volkerak in 1970, there is deposition of silt and sand in the whole...
master thesis 1996
document
Ten Bokkel Huinink, S.A. (author)
Because of the increase of safety requirements with respect to storage of LPG over the last ten years, underground storage is becoming increasingly significant. Storage is possible in engineering geological and in civil engineering constructions. The main features of these two solutions are presented. LPG can be stored either pressurized or...
master thesis 1996
document
Slijkhuis, K. (author)
Om waterstanden statistisch te kunnen analyseren moet gewerkt worden met een reeks homogene en onafhankelijke waarnemingen. Er zijn in dit onderzoek twee reeksen met waterstanden geselecteerd uit de waarnemingen die gedaan zijn in de periode van 1887-1994 in Hoek van Holland. De ene reeks is een reeks met jaarmaxima. Deze reeks waarnemingen is...
master thesis 1996
document
Vermeulen, I. (author)
Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag is gedaan, had als doel 'het bepalen voor welke afmetingen van een natte strook van een natuurvriendelijke oever een 1- of 2-dimensionale stromingsberekening moet worden gemaakt'. Bij het aanleggen van een natuurvriendelijke oever met vooroeverconstructie worden berekeningen gemaakt om de...
master thesis 1996
document
Aarts, C.M.M. (author)
Tijdens het zuigen van zand met een sleephopperzuiger wordt doorgeladen nadat het overvloeiniveau is bereikt en zal het gezogen debiet via de overvloeikoker overboord verdwijnen. Met dit mengseldebiet zal ook vaste stof overboord verdwijnen. De hoeveelheid vaste stof die overboord verdwijnt wordt het overloopverlies genoemd. De verhouding tussen...
master thesis 1996
document
Kriele, H.O. (author)
The 5,464 km long Yellow River (Chinese: Huang He) is the second longest river of the Peoples Republic of China. Its source is in Qinghai-Tibet Plateau and empties after serving an agricultural population of over 126 million people in the Bohai Bay. The main characteristic of the Yellow River is the extremely high sediment load which causes the...
master thesis 1996
document
Smaling, D. (author)
Near Gaza City a deep sea port will be built to stimulate the economy of Palestine. The Palestinians wish to have an all-purpose port (containers, bulk, ro-ro, multi purpose, fishery and ferries) Within this Master's Thesis three possible port layout alternatives are generated5. The three layouts are based on the traffic forecast provided by...
master thesis 1996
document
Karelse, M. (author)
In het kader van het Project Infiltratie Maaskant van de Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant wordt een waterbekken ontworpen bij het Brabantse plaatsje Lith. Aldaar zal water uit de Maas worden ingenomen in het bekken waarna het, na een verblijf van minimaal 6 weken, zal worden verpompt naar de voorzuivering. Het ingenomen water wordt tijdens...
master thesis 1996
document
Labouchere, C.P. (author)
The jetty, discussed in this report, has to be adapted to meet new demands. The jetty is owned and operated by P.T. Krakatau Steel (P.T.K.S.). It is used for transferring iron ore. P.T.K.S. intends to increase the steel production in the coming years and therefore wants to upgrade a certain part of the jetty. The jetty exists of three smaller...
master thesis 1996
document
Couperus, B. (author)
In Nederland wordt de laatste jaren steeds meer de nadruk gelegd op ondergronds bouwen. Terwijl steeds meer beperkingen worden gesteld aan het openbreken van het oppervlak. In opkomst zijn dan ook geboorde tunnels. In het buitenland kan gesproken worden van ruime ervaring in het boren van tunnels. In Nederland zijn nog geen verkeerstunnels...
master thesis 1996
document
Coopmann, S.W.M. (author)
In Nederland wordt het steeds moeilijker om bouwdokken, voor het vervaardigen van afzinkelementen van een afzinktunnel, aan te leggen. Daarom wordt uitgeweken naar reeds bestaande bouwdokken, en worden de tunnelelementen over langere afstanden en ook over zee vervoerd. De krachten en momenten die door de golfbelasting, tijdens transport over zee...
master thesis 1996
document
Van Gruijthuijsen, M.F.J. (author)
In this thesis, the wave prediction model SWAN is validated on field data obtained from wave growth experiments that were done in Lake George, a shallow lake in Australia. SWAN, which is an acronym for Simulation of WAves in Nearshore areas, is a numerical model, developed at the University of Technology in Delft, to obtain estimates of wave...
master thesis 1996
document
Boeve, D. (author)
Dit afstudeerverslag is het resultaat van een vier maanden durend verblijf in Tokyo, bij de Japanse aannemer Obayashi Corporation. Tijdens dit verblijf is op de technische afdeling die zich met tunnels bezighoudt, onderzoek uitgevoerd naar de linings van tunnels. Op deze afdeling worden jaarlijks ongeveer 50 tunnels ontworpen. In dit...
master thesis 1996
document
Hoeboer, R.M. (author)
The objective of the study is the characterization of the non-uniform geometry of a mountain river and the development of a method that identifies this geometry. Identification of the geometry enables simplification of a certain river section in modelling, which can be applied in a wide range of applications, for example the prediction of water...
master thesis 1996
document
Viersma, R.H. (author)
Tijdens de verdieping van de Westerschelde komen grote hoeveelheden baggerspecie vrij. Met deze baggerspecie zou een eiland gemaakt kunnen worden, geschikt voor verschillende eindbestemmingen. Deze studie onderzoekt de technische haalbaarheid van een luchthaven als eindbestemming van een eiland in de Rijn-Scheldedelta. Dit gezien de actualiteit...
master thesis 1996
document
Van Zanten, D.C. (author)
In dit rapport wordt een aanvaring van een waterbouwkundige constructie beschreven; met name de interactie tussen een schip en een waterbouwkundige constructie. In eerste instantie wordt uitgegaan van een oneindig stijve constructie, van waaruit een benaderingsmethode wordt gegeven om een scheve aanvaring om te zetten in een frontale aanvaring...
master thesis 1996
document
Hoornstra, D.R. (author)
Gemeentewaterleidingen Amsterdam produceert en levert drinkwater aan Amsterdam en omstreken. Het zuiveringsproces van water vindt plaats in twee produktiebedrijven, de rivierduinwaterleiding en de rivier-plassenwaterleidingen. De rivier-duinwaterleidingen krijgt het ruwe water aangeleverd door de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK...
master thesis 1996
document
Gerritsen, A.H.A.M. (author)
Het afstudeeronderzoek bestaat uit vier onderdelen, te weten: • Onderzoek om enig gevoel te krijgen voor de mogelijkheden en beperkingen en de te hanteren coëfficiënten en grootheden bij toepassing van TRISULA voor het modelleren van door langsstroom aangedreven havenstromingen. • Onderzoek naar het huidige aanslibbingsmechanisme van jachthaven ...
master thesis 1996
document
Mutsaers, J.F.P. (author)
The growth of the population of India has caused an electricity shortage on India's west coast. As a result of this shortage the Indian government has decided to commission the building of several new power plants along India's west coast, one of these power plants is located near Kayamkulam in the state of Kerala. The Kayamkulam powerplant is a...
master thesis 1996
document
Jongbloed, J.W. (author)
The flow in a river bend has a large influence on the cross-sectional profile of the bend. Due to the curvature of the bend a secondary flow, which is perpendicular to the main flow, occurs. The secondary flow is directed outwards in the upper part of the cross-section and inwards in the lower part of the cross-section. It causes by means of the...
master thesis 1996
Searched for: year:1996 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 68)

Pages