Searched for: year:2001 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 44)

Pages

document
Schiltmans, A. (author)
This study investigates the possibilities of the development of a dedicated cacaoterminal in the port of Abidjan, Ivory Coast.The port of Abidjan is the most important port in West Africa. The port handles about 15 million tons of cargo a year. One of the main export products is cacao. The developments in the cacao industry are mainly dictated...
master thesis 2001
document
Van Dillen, R.F.R. (author)
Het rapport 'Haalbaarheidsstudie naar de toepassing van een worst als tijdelijke waterkering' gaat na of een worst als nooddijk een technisch en/of economisch haalbaar alternatief is voor huidig gebruikte methoden voor tijdelijke waterkeringen. Op dit moment wordt bij dreigend hoogwater op verschillende manieren een nooddijk gebouwd. Men kiest...
master thesis 2001
document
Vink, A.S. (author)
One of the most applied models for wave prediction is the spectral wave model SWAN. SWAN is not always capable of predicting wave conditions in the surf zone with sufficient accuracy. In this study the transformation of wave spectra across the surf zone and its spectral modelling was investigated. The objective of this thesis work was to improve...
master thesis 2001
document
Vermeij, M. (author)
Van oudsher heeft Nederland te maken met rivieroverstromingen. Door de eeuwen heen werd er voortdurend strijd tegen het water gevoerd. Bedijkingen moesten de bedreiging van overstromingen beheersbaar maken met als gevolg dat sedimentatie en dus ophoging van het land nu plaats vindt in het winterbed van de rivieren. De rivieren komen hierdoor...
master thesis 2001
document
Reniers, M.G.C.E. (author)
Dit afstudeerwerk is een verkennend onderzoek naar de rol van communicatie op projecten bij een grote aannemer. Is het mogelijk de prestatie van een projectorganisatie te verbeteren door de communicatie te verbeteren? In het begin van het onderzoek is de filosofie geweest een directe koppeling te vinden tussen het optreden van een fout of...
master thesis 2001
document
Joustra, T.A. (author)
AI sinds jaar en dag worden over de hele wereld strandsuppleties uitgevoerd. Het doel van die strandsuppleties is de verdediging van kusten en de verbetering van de recreatiemogelijkheden. Om die laatste reden is er eind jaren tachtig een vooroeversuppletie uitgevoerd bij de Gold Coast in Queensland, Australie. Het morfologisch gedrag van die...
master thesis 2001
document
Riemslag, C. (author)
At the time of writing this report the Chinese economy is one of the largest in the world. Although China is registered as a developing country, this will probably change fast while it is highly likely that China will be entering the World Trade Organisation (WTO) soon. With the growth of China, Shanghai as a container port will also grow. Plans...
master thesis 2001
document
Van Nood, M. (author)
The morphology of the Western Scheidt, an estuary located in the south-west of the Netherlands, is highly dynamic. The interaction between water movement, sediment transport and bed level changes causes changes of channels and shoals in time and space. The Western Scheidt is the main navigation entrance to the Antwerp harbour as well as an...
master thesis 2001
document
Van Schie, A. (author)
De Boortunnel Groene Hart maakt deel uit van de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid. De ruim zeven kilometer lange boortunnel wordt aangelegd door het Groene Hart, tussen de plaatsen Leiderdorp en Hazerswoude-Dorp. De tunnel wordt aangelegd als een zogenaamde monotube, dat wil zeggen een grote diameter (14,5 meter) tunnel met twee rijrichtingen Bij...
master thesis 2001
document
Van Beijnen, W.F. (author)
Om inzicht te krijgen in de morfologie van het kustgebied ter hoogte van Egmond aan Zee en Bergen aan Zee is het kustgebied geanalyseerd tussen raai 30.00 en 43.00. Daarbij is een strook geanalyseerd tot 1600m zeewaarts en ongeveer 300m landwaarts van de RSP-lijn (Rijks StrandPalen-lijn). Om inzicht te krijgen in de gemiddelde morfologische...
master thesis 2001
document
Westebring, F. (author)
In de natte infrastructuur worden kunstwerken vaak als op zichzelf staande eenheden beschouwd. Zij maken echter bijna altijd deel uit van een groter systeem. Het idee bestond dat er tussen de kunstwerken ook een zekere afhankelijkheid bestaat. Het probleem is echter dat er weinig inzicht is wat de effecten van die afhankelijkheid zijn op de...
master thesis 2001
document
Nieuwenhuis, O. (author)
In the tidal inlets in the Dutch Wadden Sea, the most important sediment types are sand, silt and clay. A distinction between the sediment types is made, because clay particles have cohesive properties. Consequently, the clay particles do not behave as individual particles but tend to stick together. Floes are formed whose size and settling...
master thesis 2001
document
Joustra, T.A. (author)
AI sinds jaar en dag worden over de hele wereld strandsuppleties uitgevoerd. Het doel van die strandsuppleties is de verdediging van kusten en de verbetering van de recreatiemogelijkheden. Om die laatste reden is er eind jaren tachtig een vooroeversuppletie uitgevoerd bij de Gold Coast in Queensland, Australie. Het morfologisch gedrag van die...
master thesis 2001
document
De Wit, J. (author)
Van oudsher heeft Nederland te maken met rivieroverstromingen. Door de eeuwen heen werd er in het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs (HSL-Zuid) zal in het Groene Hart tussen Leiderdorp en Hazerswoude een 7 kilometer lange boortunnel worden gerealiseerd. Deze Groene Harttunnel bestaat uit ssn buis voor beide...
master thesis 2001
document
Spek, M.R. (author)
A new and innovative idea to reduce the wave reflection in front of vertical walls is by means of dynamic breakwaters, which dissipate wave energy by using moving elements. These moving elements in combination with a spring and a 'dashpor' to dissipate energy reduce the wave reflection in a wide range offrequencies (see Figure 2-1, 2-2 for...
master thesis 2001
document
Van Vilsteren, W.L. (author)
Fort Bay harbour is a small harbour, located at the South of the island of Saba. This island is part of the Netherlands Antilles and it is situated in the Caribbean Sea where hurricanes may occur several times a year. Since its construction in 1972, Fort Bay harbour has experienced several hurricanes. Unfortunately some of these hurricanes were...
master thesis 2001
document
Booster, L. (author)
De Nederlandse kustlijn wordt sinds 1990 kunstmatig op haar plaats gehouden waardoor de druk op de kustzone sterk is toegenomen. De laatste jaren zijn diverse plannen ontwikkeld met betrekking tot de (her)inrichting van de kustzone. Bijvoorbeeld voor de uitbreiding van bebouwing in de kustzone, voor toeristische inrichting van zandvlakten bij...
master thesis 2001
document
De Heij, J. (author)
The first one who studied the problem of armour layer stability was Iribarren (1938). Iribarren derived stability criteria that were based on the acting physical processes on the slope of a structure. In the stability criteria of Iribarren only the influence of a few structural and hydraulic parameters were taken into account. In 1988 Van der...
master thesis 2001
document
Torenga, E.K. (author)
In estuaria zoals de Westerschelde komen eb- en vloedgeulsystemen voor. Dit zijn twee geulen, gescheiden door een plaat, waarin de ene geul netto een stroming in zeewaartse richting kent (ebgeul), en de andere netto een stroming landinwaarts (vloedgeul). Menselijke ingrepen zoals baggeren en storten zullen een verstoring veroorzaken in het...
master thesis 2001
document
Van der Pluijm, D.A.N. (author), Voors, A.W. (author)
master thesis 2001
Searched for: year:2001 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 44)

Pages