Vinex

Compacte stad met hoogwaardig openbaar vervoer? Een onderzoek naar de ruimtelijke samenhang van de doelstellingen uit de vierde nota ruimtelijke ordening extra tussen compacte verstedelijking en inpassing van hoogwaardig openbaar vervoer.

More Info
expand_more

Abstract

De Vinex-locaties zijn tot stand gekomen als uitvloeisel van de vierde nota ruimtelijke ordening extra (VINEX), een traject dat loopt vanaf eind jaren tachtig. Inmiddels is de vijfde nota ruimtelijke ordening aangenomen, maar is de uitvoering van de VINEX nog niet ten einde. In dit onderzoek is de uitvoering van de VINEX geevalueerd. De relatie tussen de ruimtelijke ordening en de doelstelling ten aanzien van het terugdringen van de afgelegde kilometers per auto staat centraal. Hiertoe is nader onderzocht of de gerealiseerde Vinex-locaties voldoen aan de doelstellingen van balling, functie, mix en dichtheid. De relatie met de realisatie van hoogwaardig openbaar vervoer en de stedenbouwkundige opzet is in nadere ogenschouw genomen.