Waterkwaliteitsmodel Maas: Data rapport, gegevens verzameling en -analyse ten behoeve van de modellering van het Nederlandse deel van de Maas