Faciliteit goot 3 van het gotenlaboratorium in Delft: Waterstandsregelingssysteem