Uitvoering van een verdiepte bakconstrcutie te Maarn